Avarda image
Om oss
Yellow background template

Om oss

Avarda grundades 2015 och är specialister inom digitala betalningar. Avarda hanterar över 10 miljarder SEK I transaktionsvolym och har över 3.000.000 aktiva kunder. Vi erbjuder betalningslösningar för e-handel och fysisk handel inom Norden.

Vårt mål är att skapa en betallösning för e-handlare som vill bygga och stärka sitt eget varumärke genom hela köpresan, från checkout till betalning.


Våra kontor finns I Stockholm (HQ), Borås, Oslo, Helsingfors.
Antal anställda: 100+

Vision och mission

Sedan starten har Avardas vision varit att ta kundupplevelsen bortom betalningsprocessen. Vi tror på att skapa meningsfulla relationer med våra kunder och partners och förstår att lagarbete och samarbete är avgörande för vår framgång. Samverkan stärker våra relationer och ger oss resurser att utveckla vår verksamhet. Vi jobbar hela tiden för att vara mer än betalningar.

En konstant strävan efter att skapa mervärde för kunder och partners i kombination med ett genuint detaljhandels-DNA gör oss till handlarnas bästa vän

live-invoice_en

Våra värderingar

Avardas värderingar har byggts upp tillsammans med våra anställda och är central I vår vägledning av vår strategi och dagliga arbete.

Engagemang

Vi är passionerade av vår verksamhet, våra kunder och samarbetspartners. Vi har passion för vad vi gör, vi drömmer stort och sätter ambitiösa mål. Vi leder genom att inkludera andra, tar ansvar och åtar oss att leverera resultat.

Samarbeta

Vi tror på samarbete och förstår att lagarbete och samarbete är avgörande för vår framgång. Att arbeta tillsammans stärker våra relationer och ger oss resurser för att växa vår verksamhet. Vi samarbetar aktivt med våra kunder och partners för att utveckla fantastiska produkter och tjänster.

Skapa

Vi skapar värde genom att ha meningsfulla relationer och nära samarbete med våra kunder och partners. Vi nöjer oss inte med att följa andra, utan väljer istället att göra saker annorlunda och förnya oss. Vi anstränger oss för att göra skillnad och vara handlarens bästa vän.

Växa

Tillväxt för oss är ett tankesätt - människor, affärer, resultat. Tillväxt motiverar och ger oss energi och driver oss framåt.

Förtroende

För oss är förtroende en möjlighet till framgång. Vi är transperenta, delegerar tydliga mandat, ansvar och ansvarsskyldihet. Våra relationer bygger på förtroende och vi värdesätter ärlighet och uppriktighet. Förtroende är essensen I det vi gör.

Avarda som arbetsgivare

På Avarda är vi övertygade om att våra medarbetare är vår mest värdefulla tillgång. Vi är handlarnas bästa vän och strävar efter att vara den bästa arbetsgivaren för våra anställda. Vårt mål är att skapa värde i allt vi gör. Vi är dessutom djärva och lösningsorienterade, vilket hjälper oss att förenkla komplexa problem. Vi nöjer oss inte med att följa andra utan väljer att förnya oss och göra saker annorlunda.

Som arbetsgivare stödjer vi medarbetarnas utveckling på både ett personlig och professionellt plan. Även om vårt arbete kan vara krävande kommer vi ihåg att njuta av resan och ha roligt på vägen.

Vi litar på och respekterar varandra och hyllar kraften i lagarbete och samarbete. Förtroende möjliggör vår framgång och vi värdesätter därför ärlighet och uppriktighet i allt vi gör

Man on stairs Recolor

Avarda företagsinformation

Om Avarda
Avarda AB
Företagsregistreringsnummer: 559310-4697
Besöksadress: Lilla Brogatan 6, 503 30 Borås

Avarda AB är ett kreditmarknadsföretag, under tillsyn av Finansinspektionen (FI), med tillstånd att utfärda krediter, tillhandahålla betaltjänster och erbjuda insättningar till allmänheten.

Med hänsyn till tillståndet måste Avarda följa detaljerade föreskrifter specifika för kreditinstitut och betaltjänstleverantörer, inklusive lagen om bank- och finansieringsverksamhet (2004:297) och lagen om betaltjänster (2010:750), inklusive föreskrifter om kapital- och likviditetskrav, åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, intern styrning och kontroll, konsumentkrediter, ersättningar och etik. Dessutom måste Avarda även följa allmän lagstiftning, föreskrifter och branschpraxis, till exempel skatteregler, integritetsregler, avtalsrätt och arbetsrätt.

Ägare och styrelse
Avarda AB är ett helägt dotterbolag till TF Bank AB (publ). TF Bank utövar sin aktieägarbeslutande makt vid årsstämman. Enligt aktiebolagslagen (2005:551) beslutar årsstämman bland annat om bolagsordningen, antagande av balansräkningen och resultaträkningen, ansvarsfrihet för aktieägarna, utdelning och val av styrelse och revisorer.

Styrelsen har det övergripande ansvaret för verksamheten inom Avarda. Styrelsen har antagit arbetsordningar för sitt arbete och för arbetet i sina kommittéer. Styrelsen ansvarar för Avardas organisation och ledning och har det övergripande ansvaret för Avardas styrning och kontrollramverk.

Styrelsen är också ansvarig för val och avsättning av VD och kontrollfunktioner. Styrelsen bedömer kontinuerligt Avardas företags finansiella situation, för att säkerställa att dess redovisning, kapital- och likviditetshantering och tillgångsförvaltning sköts på ett ansvarsfullt och effektivt sätt. Styrelsen har också det övergripande ansvaret för att säkerställa att Avarda bedriver sin verksamhet på ett etiskt ansvarsfullt och professionellt sätt, att intressekonflikter identifieras och hanteras och att Avarda upprätthåller en sund riskkultur.

VD för Avarda

  • Rasmus Rolén

Styrelsen för Avarda

  • Joakim Jansson, Ordförande
  • Mikael Meomuttel
  • Katarina Berner Frösdal
  • Karin Burgas
  • Henrik Fritz